Skaffa bergvärme I Göteborg

Att skaffa en alternativ källa för uppvärmning har aldrig varit enklare och här följer en del grundläggande information för dig som funderat på att ta en närmare titt på konceptet bergvärme.

Hur fungerar bergvärme?

Jorden har under miljoner år värms upp naturligt av solen och del av denna energi är lagrad som värmeenergi i berggrunden. Där ligger temperaturen på våra breddgrader året runt kring ca 6–8°C och för att utvinna denna energi borras ett eller flera hål ca 90-200 m djupt in i berget. I borrhålen förs en så kallad kollektorslang ner vilken är fylld med frostskyddsvätska. Vätskan som leds i kollektorslangen pumpas upp till en bergvärmepump och i värmepumpen finns ett köldmedium vilket förångas då det kommer nära vätskan. Ångan samlas i sin tur upp av en kompressor vilket leder till att temperaturen höjs rejält och när den nått runt 50°C cirkuleras den värme ut i fastigheten via uppvärmningssystem.

Föra att detta system fungera krävs att tre slutna system används; värmepump, energibrunn och ett uppvärmningssystem som är vattenburet. Dessutom krävs att borrhålet är tillräckligt djupt för att bergvärmepumpen skall ge den värme som kan värma huset.

bergvärme-göteborg-värmepump

Huset energibehov avgör djup

System med bergvärmepumpar innebär i längden en bra besparing men det finns vissa skillnader mellan olika pumpar vad gäller uppvärmning och varmvatten.

Det krävs tillstånd av kommunen innan installation av bergvärme i Göteborg och Västra Götaland i övrigt får ske. Detta tillstånd utfärdas av miljö- och hälsoskyddsnämnden och ansökan måste ske i god tid innan själva installationen kan påbörjas. Bergvärme är både miljövänligt och en långsiktigt god investering som visserligen medför en ganska hög kostnad då det installeras men på sikt alltid är lönsamt tack vare de besparingar som görs för löpande kostnader.

För säkerställande att borrhålet till bergvärmepumpen borras på säkert och förstklassigt vis är det en certifierad borrare som skall anlitas. Kraven för certifiering vad gäller kunskap, erfarenhet och försäkring har utarbetats av Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU), tillsammans med Svenska brunnsborrares branschorganisation samt Sveriges Avanti Borrares Förening.

Förutsättningar för att bergvärme skall fungera

Värmepumpen behöver el för att fungera där varje kWh som förbrukas på el ger 3 kWh i värme. Det rekommenderas att avståndet mellan två borrhål är minst 20 m och därför bör det först kontrolleras med grannar om avståndet till dem är mindre och de själva redan har installerat eller tänker installera bergvärme.

laptop frame
hero image

Varför skaffa bergvärmepump?

Bergvärme är ett miljövänligt alternativ till värmekälla där solen värmer upp grundvattnet i berggrunden och denna energi kan användas för uppvärmning av bostäder med hjälp av en bergvärmepump. Även om den initiala kostnaden med installation är relativt hög betalar den i längden av sig i form av billigare uppvärmning, kostnader som är högre ju större fastigheten är. Dessutom är system med bergvärme fria från större underhåll när de väl installerats och med en livslängd på 20 till 30 år har det medfört att allt fler väljer alternativet.

Får du rätt offert? Guide om bergvärme priser

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vad är kostnaden för installation av bergvärmepump i Göteborg?

Priset på en bergvärmepump varierar beroende på vilket märke och/eller modell som väljs och vilket företag du anlitar för installation. Ytterligare en faktor som avgör är den kapacitet som krävs för att värma upp fastigheten. Större hus kräver större kapacitet.

Om ytan understiger 140 kvadratmeter kan priset landa på upp till 125,000 kronor efter ROT-avdrag. Om det istället handlar är uppvärmning av mer än 220 kvadratmeter kan priset landa på 170,000 kronor till 195,000 kronor efter ROT-avdrag. Priserna innefattar borrning och gäller nyinstallation men var det landar variera enligt förutsättningarna för borrning där en del tomter kan vara svårare att borra än andra.

Livslängden på en bergvärmepump

Bergvärme består av tre huvudsakliga delar: Borrhålet, bergvärmepumpen och kollektorslangen. Som med alla produkter varierar livslängden på bergvärmepumpar, men räkna med att en genomsnittlig pump kommer hålla i minst 15 år. Det finns dock inga garantier för detta beroende på vilken kvalitet av pump som väljs kan den behöva repareras eller bytas ut redan inom 10 år. Därför är det viktigt att redan från början välja rätt där i första hand kompressorn på pumpen brukar gå sönder. Beroende på hur många timmar per år den behöver vara igång.

Hållbarheten på bergvärmepumpen avgörs av:

 • Hur många timmar kompressorn jobbar
 • Hur många gånger den stoppas och startas, vilket sliter mer på den
 • Hur väl den ställts in, där bättre inställningar ger längre livslängd

Själva borrhålet har ingen begränsning i livslängd så länge rätt dimensioner har borrats. Ett underdimensionerat borrhåll kan till och med förbruka mer energi än det tillför. Även kollektorslangen med foderrör håller längre än pumpen och här talar vi om så länge som upp till 100 år.

Maximerad livslängd på bergvärmepump

För att få ut det mesta av din bergvärmepump och säkerställa maximal livslängd kan du ta till dig följande råd:

 • Se till att borrhålet har rätt dimensioner. Dels blir slitaget mindre på själva hålet, men dessutom kommer bergvärmepumpen hålla längre
 • Välj rätt bergvärmepump vad gäller kapacitet
 • Se till att inställningarna är rätt
 • Välj hellre en produkt av högre kvalitet, än en billigare av sämre kvalitet
 • Rätt storlek på bergvärmepump ger ett effektivt system där en underdimensionerad pump kommer få arbeta hårdare och därmed slitas snabbare
 • Gamla radiatorer i fastigheten bör bytas ut då bergvärmepumpar arbetar under låg framledningstemperatur och kompressorn ständigt kommer få arbeta under högt tryck med dåliga radiatorer
 • Reglerförlopp är något du själv kan ställa in och detta bör ligga på 30-180 minuter för att din värmekälla inte skall arbeta i onödan

Vad är besparingen med bergvärmepump?

Även om kostnaden är relativt hög för installation kommer detta betala av sig i form av besparingar på längre sikt. Under en livstid betalar bergvärmepumpen av sig tack vare minskade uppvärmningskostnader. I det fall du behöver ta lån för att finansiera installationen kommer även detta att betala av sig på sikt. Uppvärmningskostnaden kan minska med så mycket som 80 %.

Ytterligare en aspekt är att värdet på huset som ökar avsevärt efter installation av bergvärmepump.

För den som byter upp sig till bergvärme från olja eller el kommer kostnaderna generellt att minska med 48 till 70 % där den stora skillnaden ligger i att bergvärmepumpen anpassas efter husets uppvärmningssystem. Det är således väl värt investeringen som i slutändan betalas tillbaka.

Nibe är ett företag känt för att tillverka högkvalitativa bergvärmepumpar och företaget har mer än 70 års erfarenhet inom branschen för förnybar energi och uppvärmning av fastigheter. Med en bergvärmepump från Nibe kommer ditt hem inte bara förses med både varmvatten och värme, dessutom har deras många modeller funktion för kylning under varma dagar. Deras fokus är ny teknologi och flera av deras bergvärmepumpar kan skötas via Smartphone och WiFi där du inte ens behöver vara hemma för att göra inställningar.

Många av Nibes bergvärmepumpar levereras med integrerad varmvattenberedare som inte tar särskilt stor plats.

Kylmoduler finns i två typer; en som är aktiv och en både passiv och aktiv. En passiv modell räcker ofta för den som bor i ett mindre hus eller om endast kylning av vissa rum är ett krav. Kylfunktionen är i drift när den aktiveras. För den andra modellen kan två steg användas för produktion av kyla. Ett första passivt och ett andra aktivt där kompressor används.

Installation av bergvärmepump i Göteborg och miljö

Det är viktigt att ständigt ha miljön i åtanke och detta gäller inte minst driften av våra hem där uppvärmning är en aspekt.

En bergvärmepump är eldriven och här spelar typen av el in där viss är mer miljövänlig än annan. Själva pumparna kan också ha olika miljömärkning med avseende på återvinning samt tillverkning. Slutligen kan installationen spela roll i hur miljövänlig installationen är. Det som dock sammanfattar miljöaspekten bäst är energiförbrukningen där det finns data på att de Svenska hushållens energiförbrukning hade minskat med 43 % om samtliga hade bytt till värmepumpar.

Vi på e-klok.se står till tjänst att hjälpa dig vid val av en bergvärmepump som lämpar sig för dina förutsättningar och att detta utförs rätt redan från början. Vi tillhandahåller endast högkvalitativa bergvärmepumpar vilka levereras fraktfritt och vi har dessutom egna erfarna installatörer som står redo att utföra arbetet med installation av värmepump i Göteborg, Västra Götaland och övriga Sverige.

Tips vid inköp av bergvärmepump i Göteborg

Till en början kan inte nog poängteras att du väljer en högkvalitativ bergvärmepump för att få ut det mesta av denna investering. Om du även ser till att den installeras av en erfaren hantverkare kommer din bergvärmepump att hålla längre och därmed spara in mer pengar åt dig.

För att sänka kostnaderna ytterligare rekommenderas bergvärmepump med inverterstyrning, vilket innebär att du kan anpassa pumpens kapacitet enligt ditt hems energibehov samt under sommarmånaderna även kan ställa om bergvärmepumpen så att den svalkar istället för värmer bostaden.

Om du redan har en bergvärmepump men vill uppgradera till en nyare, modernare och energisnålare modell går det ofta att installera i redan befintligt borrhål och det enda som krävs är att du väljer en ny bergvärmepump anpassad till djup på befintligt borrhål.

Vanliga frågor om bergvärmepumpar

Hur fungerar NIBE bergvärmepump?

Kan jag installera bergvärmepumpen själv?

Nej, den måste installeras av certifierad och erfaren installatör.

Kommer min trädgård att förstöras vid installation av bergvärmepump?

Nej, det håll som borras i marken är relativt litet och din gräsmatta kan skyddas från skada. Det kommer inte ske någon större åverkan på din tomt och borrhålet är faktiskt endast ca 15 cm i diameter. Det vattenburna värmesystemet kan jämföras med ett valigt kylskåp vad gäller utseende och storlek.

Vad är kostnaden för installation bergvärmepump?

Priset varierar och ligger mellan 100,000 kronor och upp till 180,000 kronor.

Vad är livslängden på en bergvärmepump?

Den kan ha en livslängd på upp till 20 år.

Vilket märke bör jag välja på min bergvärmepump?

Nibe är ett av de företag som levererar de mest högkvalitativa bergvärmepumparna.