Luftvärmepumpar i Göteborg med omnejd

Luftvärmepumpar i Göteborg med omnejd

Hjärtligt välkommen till denna information om värmepumpar i Göteborg. Vid förfrågan ger vi rekommendationer, utför installation till fast pris av ny bergvärmeanläggning, såväl som felsökning och reparation av befintlig. Kylavärme arbetar med installation inom Västra Götaland och Göteborg i synnerhet.

En installatör av värmepumpar tenderar att verka inom ett relativt stort område, Det är inte alls ovanligt att en tekniker med installation av värmepumpar som specialitet ena dagen befinner sig på uppdrag i Kungälv, nästa dag i Kungsbacka och en tredje dag i Falkenberg. Därför lämpar sig denna information för dig som avser installera värmepump inom Västra Götaland där vi har särskilt goda referenser.

Effektivisera din förbrukning av energi här i Göteborg

De pengar som investeras i en värmepump av god kvalitet återbetalas snabbt tack vare den energibesparing som sker. Över längre tid är det med andra ord en väldigt lönsam affär att installera värmepump, inte minst i Göteborg där förutsättningarna är goda. Allt fler upptäcker hur kostnaderna på elräkningen går att minska genom den här moderna teknologin vilken inte är särskilt dyr vid en jämförelse med de omedelbara besparingar som görs.

Den totala driftkostnaden för ett hus kan ofta innehålla helt onödiga utgifter. Det är egentligen en självklarhet att se sig om efter alternativ hållbara på lång sikt och där utgifterna kan minskas med tusentals kronor. Ett väl isolerat hus tillsammans med en värmepump kan i slutändan ge pengar över till annat. Istället för att pengarna går till löpande utgifter kan dessa pengar användas för den där altanen du vill bygga, eller poolen.

Att som boende i Göteborg – eller annan ort i Västra Götaland – skaffa en värmepump är ett lysande val för den som vill minska sina årliga utgifter vad gäller energiförbrukning. Redan på elräkningen kommer skillnaden synas, men det är även ett miljövänligt alternativ.

Luftvärmepumpar i Göteborg

Om du inte har för avsikt att byta ut hela dit värmesystem, exempelvis till bergvärme, då är en luftvärmepump varmt rekommenderad för dig som börjat se över din eluppvärmda fastighet och vilka lämpliga alternativ som finns på marknaden. Luftvärmepumpen – ofta benämnd Inverter – baseras på en teknologi vars princip är att den värmeenergi som redan finns i utomhusluften tas tillvara och leds inomhus där den värmer huset.

Thermia Atria Optimum är exempel på en luftvärmepump som levererar behagligt klimat inomhus samtidigt som luften i fastigheten renas och blir hälsosammare. Besparing i driftkostnad är som synes endast en av fördelarna vad gäller komplettering med luftvärmepump till befintligt uppvärmningssystem. En värmepump med aktiv styrning – vilken anpassar sig efter omgivningens klimat – är en särskilt god investering då den här typen av pumpar och installation i regel betalar av sig inom endast några år i form av minskad driftkostnad och besparingar överlag för bostaden.

Dessutom är en särskild fördel med värmepumpar att de snabbt kan konverteras till att verka som kylanläggning under de där varma dagarna på året.

Dagens moderna luftvärmepumpar verkar med låg ljudnivå och är tåliga för att hålla lång tid framöver. Särskilt de som bor i hus eller äger fritidshus med endast direktverkande el rekommenderas att komplettera med den här typen av system för direkta energibesparingar.

Hitta en installatör för din luftvärmepump i Göteborg

När det väl är dags att hitta en installatör för värmepumpar i Göteborg eller orterna runt om i Västra Götaland är det alltid en bra idé att ta in referenser. Möjligtvis har någon i grannskapet utfört den här typen av installation och kan rekommendera en kunnig firma i branschen. Om inte är det lämpligt att höra sig för med företaget du köper luftvärmepumpen av. Dessa har ofta redan haft ett samarbete med firmor eller enskilda installatörer vilka utfört uppdrag åt dem där de själva aldrig skulle fortsätta arbeta med dem om de inte visat goda resultat.

Att välja din värmepump i Göteborg

För dig som är i färd med att köpa och installera värmepump är det en god idé att se över de testresultat som finns tillgängliga från framförallt Energimyndigheten. De är bäst på test av värmepumpar i Norden och har resultat för tre olika klimatområden tillgängliga. Inklusive Göteborg och hela Västra Götaland. Bor du på någon av orterna i den här delen av landet är det lämpligt att ta del av tester i just Västra Götaland och utförda i din form av boende, där läge i staden samt storlek på hus är exempel faktorer att beakta när du väljer din värmepump.

Tillstånd och regleringar för att installation av värmepump i Göteborg

Tillstånd med regleringar för installation av luftvärmepump hanteras på kommunal nivå och för den som ämnar installera i Göteborg gäller därmed Göteborg kommuns regler och de kan skilja sig något från de i Kungälv, Stenungsund eller Lerum. Vanligtvis krävs endast att tillstånd utfärdas eller anmälan till miljöstyrelsen sker för bergvärme.

En del kommuner kräver även tillstånd för luftvärmepump där speciella regler finns för särskilda områden såsom skyddsområden eller områden med detaljplan. Informationen kan sökas upp på kommunens egen webbsida där det framgår vad du behöver ha i åtanke vid installation gällande olika värmepumpar och vad du på förhand behöver kontrollera gällande din specifika kommuns bestämmelser inom området.

Nedan en översikt gällande kostnad för tillstånd att installera värmepump (berg-, sjö- och markvärme) i Göteborg och några närliggande kommuner:

Göteborg3 600 kronorAlingsås1 350 kronor
Mölndal1 678 kronorVänersborg650 kronor
Lerum1 550 kronorStenungssund1 668 kronor
Partille1 400 kronorTrollhättan1 700 kronor
Kungälv2 430 kronorBorås800 kronor

Uppgifterna ovan är hämtade från priser augusti 2013 med reservation att de kan ha ändrats

Ha i åtanke att ansökan om tillstånd kostar och att avgift tas ut både i Göteborg samt övriga delar av landet oavsett om tillstånd beviljas eller inte. Det är även viktigt att redan från början lämna in en komplett ansökan då komplettering i senare skede dels kommer förlänga handläggningstiden samt eventuellt medföra extrakostnader för själva ansökan.