Installation pris på värmepump i Göteborg

Med installation av en värmepump kommer detta bidra till att du sänker dina löpande kostnader vad gäller uppvärmning. Innan installation är det dock lämpligt att göra en översikt för de möjligheter till besparing som finns för att med detta göra den mest lönsamma investeringen. Här synar vi storlek på investeringar för olika alternativa av värmepumpar och vad för installationskostnader och besparingar du skall räkna med. De flesta investeringar i värmepumpar betalar av sig inom relativt kort tid och för den som räknar med att bo i villa i Göteborg under flera år framöver visar det sig snabbt att detta är en investering väl värd att göra. Det finns som alltid både för- och nackdelar när man jämför olika alternativ och nedan kan du ta del av information gällande följande:

I tabellen nedan anges förväntade kostnader dels för värmepump samt för installation. Dessutom den besparing du kan förvänta dig under förutsättning att rätt dimensionerad pump valts med avseende på ort, planlösning och yta på bostad.

Installationspriserna gäller innan ROT-avdrag. Det lägre priset (kr) för värmepump gäller billigare märken och enklare modeller medan de dyrare gäller dyrare märken och mer avancerade modeller. Det rekommenderas att du satsar på ett kvalitetsmärke redan från början, snarare än att du väljer den billigaste.

Installation

Värmepump

Besparing

Luft-Luft

ca 4,000

ca 4,000 – 25,000

ca 30 – 70 %

Luft-Vatten

ca 18,500 – 35,000

ca 40,000 – 80,000

ca 40 – 65 %

Frånluftsvärmepump

ca 7,000 – 12,000

ca 40,000 – 85,000

ca 25 – 50 %

Bergvärme

ca 50,000 – 80,000

ca 60,000 – 100,000

ca 40 – 70 %

Till värmepumpar avsedda för vattenburen värme (Luft-Vatten, frånluftsvärmepump och bergvärme) förekommer bland alternativet att anskaffa med eller utan inbyggd varmvattenberedare. En värmepump utan inbyggd varmvattenberedare är visserligen billigare men installationen blir dyrare då den skall kopplas mot en redan befintlig varmvattenberedare.

Får en ärligt offert på kyl och värme i Vastra götaland

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Sänk kostnaden med ROT-avdrag

Du kan dra nytta av ROT-avdrag för arbetskostnader i samband med installation. Kostnaderna för själva arbetet som utförs minskar då med två tredjedelar. Kostnader för material kan inte dras av vid utnyttjande av ROT-avdrag men det finns ändå en stor besparing att göra genom ROT-avdrag och skall absolut beaktas när värmepump installeras för privat bostad.

Ytterligare möjliga omkostnader

Vid installation av Luft-Vatten, frånluftsvärmepump och bergvärme är det möjligt att ytterligare kostnader tillkommer beroende på om det gäller ett vattenburet system och detta skall isoleras. Det kan även finnas delar i ett vattenburet system vilka måste anpassas där du exempelvis kan behöva byta ut radiatorer eller installera fler sådana om de inte lämpar i nuvarande skick i system med bergvärme. Vid installation av frånluftsvärmepump kan du behöva ny ventilation eller anpassa den befintliga. Det kan även behövas anlitande av elektriker för att utföra de elinstallationer som krävs. Här skall du se över vad som krävs för installationen och vad som ingår om sådan beställs, För en Luft-Luftvärmepump ingår vanligtvis inga elektrikerrelaterade arbetsmoment då sådana bara pluggas in med en vanlig väggkontakt.

Priser ovan är uppskattade för installation i Göteborg samt resterande Västra Götaland, med reservation att de kan variera i övriga Sverige.