ROT-avdrag

ROT-avdrag vid värmepumpsinstallation

Du kan utnyttja ROT-avdraget för att få ned kostnaden för din värmepumpsinstallation, då Skatteverket tillåter en skattereduktion på en tredjedel av arbetskostnaden vid installation av värmepump. Du kan sammanlagt spara upp till 50 000 kronor om året  Detta gör det mer lönsamt att köpa värmepump.

 

Vad krävs för att nyttja ROT-avdrag

För att du ska vara berättigad för ROT-avdrag måste du uppfylla ett antal krav från Skatteverket. Du måste exempelvis bo i huset eller ha det som fritidsbostad. För att använda dig av ROT-avdrag vid husarbeten och renoveringar måste du uppfylla följande krav från Skatteverket:

 • Installationen utförs av ett företag med F-skattesedel
 • Huset är äldre än 5 år
 • Du ska bo i bostaden eller ha den som fritidsbostad
 • Ditt namn står på ägarbeviset för huset
 • Du har fyllt 18 år
 • Du är obegränsat skatteskyldig i Sverige

Hur stort är rotavdraget?

Skattereduktionen kan användas till både hushållsarbete (rut) och ”reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad” (rot). Du kan använda rotavdraget till att installera en värmepump. Däremot godkänner inte Skatteverket omkostnader för service (än), vilket många tycker är konstigt då det antingen borde kunna räknas som ”underhåll” eller städning, som innefattas av rutavdraget.

Du kan sammanlagt göra avdrag på upp till 50 000 kronor om året. Sedan årsskiftet 2015-2016 kan man dock inte göra lika stora avdrag, även om totalsumman är densamma. Tidigare var avdraget på halva arbetskostnaden, nu får man istället bara göra på en tredjedel. Detta innebär att man måste utföra fler/större projekt och betala mer pengar själv, för att komma upp i det maximala rotavdraget.

Du kan inte heller få mer i ROT-avdrag än vad du betalar in i skatt under året. Summan av alla skatteavdrag du gör, får inte bli större än den skatt du betalar in. Det är helt enkelt ett avdrag på den skatt du betalar in, inte ett bidrag.

Vad ska jag göra för att få rotavdrag?

Om du vill få rotavdrag för ett hushållsarbete följer du dessa steg:

 1. Kontrollera eventuellt med Skatteverket hur mycket av rotavdraget du redan har använt under året.
 2. Bestäm vilken tjänst du vill köpa och leta reda på ett företag som utför tjänsten.
 3. Kontrollera att företaget har F-skattesedel. Företag som utför rot-tjänster är ofta noga med att visa upp denna information, eftersom de vet att kunderna letar efter den.
 4. Beställ tjänsten.
 5. Vid betalningen betalar du kostnaden för arbetet efter rotavdraget, oavsett om du betalar före eller efter utfört arbete.
 6. Företaget utför den beställda tjänsten.
 7. Företaget ansöker om rotavdrag.
 8. Om du har använt för mycket av rotavdraget eller andra skattereduktioner, får företaget inte hela summan från Skatteverket och du måste i så fall betala in den resterande summan till företaget som utfört tjänsten (det är därför du ska kontrollera detta innan).
 9. Spara faktura eller kvitto.
 10. Vid nästa års deklaration står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stor din preliminära skattereduktion för inkomståret blev. När du skriver under, intygar du att siffrorna stämmer och den slutgiltiga skattereduktionen redovisas på ditt skattebesked.

För att läsa mer eller undersöka exakt vilka husarbeten som täcks av skattereduktion kan du gå vidare till Skatteverkets hemsida.