Olika typer av värmepumpar

Olika typer av värmepumpar

Olika typer av värmepumpar och former av uppvärmning

Här visar vi för- och nackdelar med olika värmepumpar samt former av uppvärmning.

Källa: GP.se

Luft-Luftvärmepump

Utvinner luft från utomhusluften. Pumpen placeras utomhus och är kopplad till en inomhusdel vilken blåser ut uppvärmd luft. Den kan stå för upp till 95 % av bostadens värmebehov och bör – även om inget tillstånd för installation krävs – installeras av ackrediterad montör.

Fördelar

 • Billigt investering som snabbt betalar tillbaka sig
 • Normalt behövs Inga större ingrepp i huset
 • Kan ge kyla sommartid
 • Vid sidan av ved det billigaste uppvärmningsalternativet

 Nackdelar

 • Kräver el

Luft-Vattenvärmepump

Utvinner värme från utomhusluften. Den kopplas till husets vattenburna uppvärmningssystem och levererar inte samma besparing och har inte samma livslängd som bergvärme men kan ge en besparing på 10-20,000 kWh/år beroende på husets storlek, planlösning och utomhustemperaturen.

Fördelar

 • Kan halvera kostnaden för värme

 Nackdelar

 • Kräver el
 • Kräver vattenburet värmesystem

Bergvärme

Tar sin värme från berggrunden och grundvattnet med hjälp av en vätska vilken cirkulerar via en slang i ett borrhål. Det är ett bekvämt sätt att hantera uppvärmning och kräver ingen övervakning. En betald kWh beräknas ge tre tillbaka. Kräver tillstånd av kommun innan borrning och installation kan påbörjas.

 Fördelar

 • Låga driftskostnader jämfört med el och olja

 Nackdelar

 • Avancerad teknik kräver högt kunnande vid driftsstörningar
 • Kräver el
 • Hög investeringskostnad
 • Kräver vattenburet system

Får inte högre verkningsgrad vid stigande temperaturer

Solfångare

Med solfångare värms vatten eller kylvätska som cirkulerar upp av solen. Värmen överförs antingen direkt eller via en värmeväxlare till värmesystemet. Solfångare placeras vanligtvis på tak och med en solvärmeanläggning kan energiförbrukningen för varmvatten i kran minskas med 2,000-2,500 kWh/år i hus där varmvatten tidigare enbart värmdes med hjälp av direktel. Vissa kommuner kräver bygglov för installation av solfångare inom detaljplanerat område.

 Fördelar

 • Minskar energikostnaden
 • Miljövänligt
 • Lång livslängd
 • Statliga bidrag

 Nackdelar

 • Tar tid innan investeringen betalar sig

Fjärrvärme

Avgiften för att ansluta sin fastighet till fjärrvärme kan variera kraftigt mellan olika leverantörer av fjärrvärme och beroende på priset för el och olja samt fjärrvärmebolagens avsatta vinstmarginaler.

 Fördelar

 • Billigare än olja och el
 • Underhållsfritt och hög leveranssäkerhet
 • Kräver inte stort utrymme
 • Ingen arbetsinsats
 • Små utsläpp av miljöskadliga ämnen

 Nackdelar

 • Ingen möjlighet att välja leverantör
 • Förändrad ventilation i hus med självdrag om man tidigare har haft olje-, ved- eller pelletseldning
 • Leverantören styr priset helt på egen hand

Vindkraft

För ett vindkraftverk med en totalhöjd understigande 20m över markytan och rotordiameter understigande 3m krävs normalt inget bygglov. Det kan dock förekomma anmälningsplikt och dessutom skall grannar underrättas. Kan vara svårplacerat på tomt i villaområde. Är ett alternativ för sommarstugor där det är gynnsamma vindar.

Kostnad: Ett vindkraftverk på 5-6 kWh vilket kan ge 6,000-9,000 kWh kostare mellan 150,000-200,000 kronor. Tillkommer dessutom gjutning av fundament och resning av struktur.

 Fördelar:

 • Miljövänligt
 • Överskottsel kan säljas genom inkoppling till elnätet

 Nackdelar

 • Ingen vind – ingen el
 • Kan ge ett vinande ljud