Funktion för frånluftsvärmepump

Vad är en frånluftsvärmepump och hur fungerar den.

Hur en frånluftsvärmepump fungerar?

Om du inte har möjlighet att borra för bergvärme eller gräva för att utnyttja jordvärme i Göteborg eller övriga Västra Götaland kan en frånluftsvärmepump vara alternativ lösning för dig. Det kan också finnas en sådan värmepump installerad sedan tidigare men som behöver bytas ut och då kan det vara bra att känna till dess funktion.
Den här pumpen tar tillvara på redan befintlig varmluft tillgänglig i ditt hus. Med hjälp av det frånluftsaggregat som finns inbyggt i värmepumpen transporteras ventilationsluften ut ur huset och energin utvinns för att därefter tillvaratas till att producera varmvatten samt värme.
Med en frånluftsvärmepump kan du som ägare till villa eller fritidshus mer än halvera dina uppvärmningskostnader. Besparingarnas omfattning beror på faktorer såsom var i landet fastigheten ligger, hur stor den är och vilken planlösningen är.

Frånluftvärme Göteborg

Energiutbyte för en frånluftsvärmepump

Effekten i frånluftvärmepumpen anpassas automatiskt enligt fastighetens uppvärmningsbehov och den kan sänka värmekostnaderna med upp emot 50-70 %. De effektivaste frånluftsvärmepumparna har utrustats med varvtalsreglerad kompressor och i vissa installationer har värmepumpen kombinerats med ett mindre borrat hål eller en ytjordslinga modell kortare. På detta vis kan den stå för större delen av uppvärmningen i fastigheten.

Frånluftsvärmepump och dess möjlighet till kombinationer

Det finns frånluftsvärmepumpar på marknaden idag vilka agerar som en komplettering till redan befintlig direktverkande elvärme. Till de system som inte är vattenburna. Pumpen kopplas vid sådan installation till ett fläktelement vilket via inomhusluften fördelar värme. Som alternativ kan värmen även spridas via ett vattenburet värmesystem.

Fördelar med frånluftsvärmepump

  • Ekonomiska där de i vissa fall kan mer än halvera dina uppvärmningskostnader för villa eller fritidshus
  • Flexibilitet där de är ett bra alternativ för dig som inte får eller vill borra efter bergvärme, inte vill eller får gräva efter jordvärme vid nybyggnation
  • Lägre pris där investeringskostnaden är lägre jämfört med bergvärme samt jordvärme, men där man skall tänka på att även besparingen då blir betydligt mindre
  • Förnybart där system med frånluftsvärme utvinner energi ur den befintliga inomhusluft vilken ventileras ut ur huset
  • Inga tillstånd krävs och normalt krävs heller inte någon anmälningsplikt till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Nackdelar med frånluftsvärmepump

  • Besparingarna blir inte lika stora som med exempelvis bergvärme eller jordvärme
  • Risk för kallras då värmepumpen suger ut frånluft och med tilluft som kommer i friskluftsventilen riskerar detta orsaka kallras under de kalla årstiderna
  • Kräver visst underhåll då en frånluftsvärmepump kräver något mer tillsyn än exempelvis en bergvärme- eller jordvärmepump. Det rörs sig i första hand här om värmepumpens filter vilket behöver rengöras eller bytas ut en gång per år.

Får du rätt offert? Guide om frånluftsvärmepump priser

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vad är besparingen med bergvärmepump?

Även om kostnaden är relativt hög för installation kommer detta betala av sig i form av besparingar på längre sikt. Under en livstid betalar bergvärmepumpen av sig tack vare minskade uppvärmningskostnader. I det fall du behöver ta lån för att finansiera installationen kommer även detta att betala av sig på sikt. Uppvärmningskostnaden kan minska med så mycket som 80 %.

Ytterligare en aspekt är att värdet på huset som ökar avsevärt efter installation av bergvärmepump.

För den som byter upp sig till bergvärme från olja eller el kommer kostnaderna generellt att minska med 48 till 70 % där den stora skillnaden ligger i att bergvärmepumpen anpassas efter husets uppvärmningssystem. Det är således väl värt investeringen som i slutändan betalas tillbaka.

Nibe är ett företag känt för att tillverka högkvalitativa bergvärmepumpar och företaget har mer än 70 års erfarenhet inom branschen för förnybar energi och uppvärmning av fastigheter. Med en bergvärmepump från Nibe kommer ditt hem inte bara förses med både varmvatten och värme, dessutom har deras många modeller funktion för kylning under varma dagar. Deras fokus är ny teknologi och flera av deras bergvärmepumpar kan skötas via Smartphone och WiFi där du inte ens behöver vara hemma för att göra inställningar.

Många av Nibes bergvärmepumpar levereras med integrerad varmvattenberedare som inte tar särskilt stor plats.

Kylmoduler finns i två typer; en som är aktiv och en både passiv och aktiv. En passiv modell räcker ofta för den som bor i ett mindre hus eller om endast kylning av vissa rum är ett krav. Kylfunktionen är i drift när den aktiveras. För den andra modellen kan två steg användas för produktion av kyla. Ett första passivt och ett andra aktivt där kompressor används.

Installation av bergvärmepump i Göteborg och miljö

Det är viktigt att ständigt ha miljön i åtanke och detta gäller inte minst driften av våra hem där uppvärmning är en aspekt.

En bergvärmepump är eldriven och här spelar typen av el in där viss är mer miljövänlig än annan. Själva pumparna kan också ha olika miljömärkning med avseende på återvinning samt tillverkning. Slutligen kan installationen spela roll i hur miljövänlig installationen är. Det som dock sammanfattar miljöaspekten bäst är energiförbrukningen där det finns data på att de Svenska hushållens energiförbrukning hade minskat med 43 % om samtliga hade bytt till värmepumpar.

Vi på e-klok.se står till tjänst att hjälpa dig vid val av en bergvärmepump som lämpar sig för dina förutsättningar och att detta utförs rätt redan från början. Vi tillhandahåller endast högkvalitativa bergvärmepumpar vilka levereras fraktfritt och vi har dessutom egna erfarna installatörer som står redo att utföra arbetet med installation av värmepump i Göteborg, Västra Götaland och övriga Sverige.

Tips vid inköp av bergvärmepump i Göteborg

Till en början kan inte nog poängteras att du väljer en högkvalitativ bergvärmepump för att få ut det mesta av denna investering. Om du även ser till att den installeras av en erfaren hantverkare kommer din bergvärmepump att hålla längre och därmed spara in mer pengar åt dig.

För att sänka kostnaderna ytterligare rekommenderas bergvärmepump med inverterstyrning, vilket innebär att du kan anpassa pumpens kapacitet enligt ditt hems energibehov samt under sommarmånaderna även kan ställa om bergvärmepumpen så att den svalkar istället för värmer bostaden.

Om du redan har en bergvärmepump men vill uppgradera till en nyare, modernare och energisnålare modell går det ofta att installera i redan befintligt borrhål och det enda som krävs är att du väljer en ny bergvärmepump anpassad till djup på befintligt borrhål.

Vanliga frågor om frånluftsvärmepumpar

Hur fungerar NIBE bergvärmepump?

Kan jag installera bergvärmepumpen själv?

Nej, den måste installeras av certifierad och erfaren installatör.

Kommer min trädgård att förstöras vid installation av bergvärmepump?

Nej, det håll som borras i marken är relativt litet och din gräsmatta kan skyddas från skada. Det kommer inte ske någon större åverkan på din tomt och borrhålet är faktiskt endast ca 15 cm i diameter. Det vattenburna värmesystemet kan jämföras med ett valigt kylskåp vad gäller utseende och storlek.

Vad är kostnaden för installation bergvärmepump?

Priset varierar och ligger mellan 100,000 kronor och upp till 180,000 kronor.

Vad är livslängden på en bergvärmepump?

Den kan ha en livslängd på upp till 20 år.

Vilket märke bör jag välja på min bergvärmepump?

Nibe är ett av de företag som levererar de mest högkvalitativa bergvärmepumparna.